RECOMENDACIÓNS PARA EVITAR A TRANSMISIÓN DO COVID-19

Ante a situación de propagación do Coronavirus Covid-19, debemos seguir as recomendaciones do Ministerio e a Consellería de Sanidade.

A Información baseada na evidencia científica que transmiten é a seguinte:

– O CORONAVIRUS COVID-19 TRANSMÍTESE POR CONTACTO ESTREITO CAS SECRECIÓNS RESPIRATORIAS QUE SE XERAN CA TOS OU O ESBIRRO DE UNHA PERSOA CONTAXIADA

– ESTAS SECRECIÓNS PODERÍAN INFECTAR A OUTRA PERSOA SE ENTRASEN EN CONTACTO CO SEU NARIZ, OLLOS OU BOCA

– É POUCO PROBABLE A TRANSMISIÓN POLO AIRE A DISTANCIAS DE MÁIS DE 1 OU 2 METROS

– OS SÍNTOMAS MÁIS COMÚNS SON: FEBRE, TOS E SENSACIÓN DE FALTA DE AIRE

– O 80% DOS CASOS PRESENTAN SÍNTOMAS LEVES

Xa que nas instalacións da Piscina e o Ximnasio Municipais, en certos momentos podemos coincidir con outros grupos de persoas persoas, debemos seguir as seguintes recomendaciones:

– LAVAR AS MANS FRECUENTEMENTE CON AUGA E XABÓN ANTES E DESPÓIS DAS ACTIVIDADES

– TOSER OU ESBIRRAR TAPANDO A BOCA CON UN PANO OU O CÓBADO

– EVITA TOCAR OS OLLOS, NARIZ E BOCA, XA QUE AS MANS FACILITAN A TRANSMISIÓN

– EVITAR O CONTACTO FÍSICO (DAR A MAN…)

– TRATAR DE MANTER UNHA DISTANCIA DE 1 M CON OUTRAS PERSOAS

– NO XIMNASIO UTILIZAR A TOALLA INDIVIDUAL E MANTER SEMPRE O CONTACTO CON ELA

– AS PERSOAS CON SÍNTOMAS DE RESFRIADO, GRIPE, TOS, FEBRE OU PROBLEMAS RESPIRATORIOS DEBEN EVITAR ACUDIR ÁS INSTALACIÓNS ATA QUE REMITAN OS SÍNTOMAS

Recorda:

– A SUDOR NON TRANSMITE O VIRUS

– FACER EXERCICIO MODERADO E MANTERSE EN FORMA AXUDA A MANTER MÁIS ALTAS AS DEFENSAS

– NON SE RECOMENDA FACER EXERCICIO MOI INTENSO PORQUE PODERÍA REDUCIR AS DEFENSAS