GRUPO DE NATACIÓN PARA BEBÉS

Para o mes de outubro abrese un grupo de actividades acuáticas para bebés.

En estas sesións poden participar aquelas nenas ou menos a partir dos 6 meses de idade.

Na actividade participa conxuntamente a nena ou neno ca nai ou pai.

Informate dos horarios na recepción.